Оптимизация на склада

  • Оптимизация на склада

Оптимизация на склада

За складове и центрове за доставка, работещи с нисък бюджет, същевременно с изискване да покрият нуждите на клиентите, оптимизацията на складовете е в основата на повишаване на фирмената продуктивност. Въпреки, че съществуват много тактики за ефективност при съхраняване на стоки, двустранният подход, а именно свеждане до минимум на неизползваемото пространство и максималното му оползотворяване, дава най-добри резултати.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО

Неадекватното използване на пространство е неефективно и води до нисък процент на оптимизацията на склада. Доставчиците на складови системи, като Дексион, използват триизмерна моделираща технология за максимална употреба на пространството. Чрез използване на ЦЯЛОТО налично пространство, включително пълната квадратура и височина на сградата, компаниите намаляват до минимум разходите за отопление и осветление. Редица операции използват само първите 4 или 5 метра височина на сградата, оставяйки празно място на покрива или не обмислят алтернативни по-компактни системи за съхранение за по-бавно движещи се или сходни стоки.

ОЦЕНКА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО

Професионална оценка може да определи най-ефективната подредба на склада, като в същото време се вземат предвид възможните планове за бъдещо разширение. Желателно е да преразгледате оползотворяването на съществуващото пространство, преди да инвестирате в други възможности. В противен случай може да се получи повтаряне на лошото използване на пространството в новите планове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използвайки опита на компания като Дексион, можете да сте сигурни, че е извършено експертно и детайлно планиране, преди да се пусне в експлоатация нов дизайн или конструкция на склад. Въпреки това, реконструирането на вече съществуващ склад може да доведе до по-ефикасно подреждане, спестяващо време, без нуждата от допълнително пространство или скъпи надстройки на склада.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС