Сервиз и поддръжка

  • Сервиз и поддръжка

Сервиз и поддръжка

Дексион вярва, че ангажиментът ни към клиента не спира след доставката и инсталацията на нашите продукти.

Дексион вярва, че ангажиментът ни към клиента не спира след доставката и инсталацията на нашите продукти. Ние целим да продължим работата си с клиентите, предоставяйки постоянна подкрепа по отношение на поддръжка и обслужване на нашите продукти. В много случаи имаме правна отговорност към нашите клиенти, за да гарантираме, че нашите складови продукти са редовно инспектирани и поддържани така, че винаги да се гарантира безопасна работа. Използвайки нашите квалифицирани инженери, ние можем да доставим тази услуга и да извършваме всякакви коригиращи дейности, които са нужни, за да се убедим, че работата на нашите клиенти продължава ефективно и безопасно. 

Ние от Дексион можем да:

  • Предложим договор за поддръжка или сервиз, за да отговорим на специфичните нужди на клиента
  • Извършваме техническо обслужване в съответствие със сервизния план
  • Използваме сертифицирани сервизни техници
  • Извършваме систематичен последващ контрол на инспекции и ремонти
  • Модернизираме съществуващите съоръжения с ремонт или нови технологии
  • Да следим и следваме съществуващото законодателство, правила и норми
  • Обучаваме персонала на клиента в използването на нашето оборудване

Дексион е винаги в готовност и на разположение да помогне на нашите клиенти за безопасна и ефективна работа на нашите продукти.