Skip to main content
Мрежа за защита от падане

Мрежа за защита от падане

Металната мрежа предоставя защита при различни нежелани случаи, като предпазване от падащи обекти.