Skip to main content

Здраве и безопасност

Съществуват етични и законни причини за следването на стабилни принципи относно здравето и безопасността, но Дексион отличава и позитивното влияние, което те имат за цялостното представяне в бизнеса.

Health & SafetyСъществуват различни предимства при предоставяне на безопасна и здравословна работна среда на персонала ни, намалявайки случаите на инциденти или заболявания. Особено важно е да поддържаме необходимото ниво на ресурси, за да осигурим нашите принципи за здраве и безопасност вътре в организацията, тъй като тази област е от огромно значение за нас.  

Положителната култура ни помага вътре във фирмата и е активно подпомагана от ръководството. Тъй като нашият бизнес се разраства, ние адаптираме и променяме нашите процеси, за да сме сигурни, че съображенията за здраве и безопасност са изпълнени.