Skip to main content

Здраве и безопасност

Дексион приема много сериозно здравето и безопасността

Здравето и безопасността са основни за Дексион и са част от услугите, с които Дексион може да помогне на вас и на компанията ви по въпроси, свързани със здравето, безопасността и околната среда. Ние можем да:

  • Health & safetyПредоставим курсове по безопасност за складове и рафтове на крайните потребители на нашите продукти
  • Извършим пълна детайлна инспекция на складово оборудване в съответствие с местното законодателство
  • Помогнем за оценката и документирането на всички рискови фактори
  • Предоставим пълни структурни изчисления и документация
  • Дадем насоки според местното законодателство, свързано със здравето и безопасността на нашите продукти

 

Нашият ангажимент към безопасността се изразява и в помощта на нашите клиенти в безопасната работа и поддръжка на нашите продукти. Това може да означава организиране на курсове по безопасност на място за персонала и операторите на клиентите ни, извършване на редовни проверки на продуктите ни в техните складове, помощ в изпълнение на изискванията на техните закони и гарантиране, че всяко складово съоръжение ще остане безопасно през цялото време.

Всички производствени организации на Gonvarri Material Handling са сертифицирани според ISO 9001 и прилагат политики за качество, здраве, безопасност и околна среда, които са достъпни за всички наши клиенти при поискване.

Какво казват нашите клиенти

"We chose Dexion because we could quickly come to a good decision through the expertise of the relationship manager who visited us. The construction and further processing went smoothly so we are very pleased with it."
- Pim Bakker, Logistics Coordinator, Ausnutria Hyproca

Сертификати