Skip to main content

Доставка и монтиране

Дексион ще ви достави в перфектно състояние и на време каквото и да желаете - един рафт или пълна инсталация за милиони.

Какъвто и продукт на Дексион да желаете, ние ще ви го доставим в перфектно състояние и на време, независимо дали се нуждаете от един рафт или пълна инсталация за милиони. Дексион ще гарантира, че уменията и ресурсите ни са винаги фокусирани да отговорят напълно на вашите изисквания.

Дексион винаги ще гарантира, че:

  • Rack InstallationПродуктите се доставят в съответствие с договорените срокове
  • Всички продукти пристигат в отлично състояние
  • Продуктите са монтирани от напълно обучени и опитни служители
  • Монтажът се извършва според договорените срокове
  • Инсталационните методи са документирани и където е подходящо, се прави споразумение
  • При завършване, монтираният продукт е надлежно предаден с подходяща документация за крайния потребител

От богатата ни история като водещ доставчик на складово оборудване в света, Дексион има изградена дистрибуторска мрежа от изцяло притежавани дъщерни дружества и външни фирми. Нашите дистрибутори могат да ви помогнат на място и да осигурят доставката и монтажа на продуктите ни почти навсякъде по света. 

Какво казват нашите клиенти

"Our warehouse function was previously outsourced and we have wanted to bring it in-house for some time. Working with Constructor Sweden we have gained a number of advantages including obtaining better control of our warehouse logistics. Other anticipated benefits are reduced costs and improved conditions for our staff.”
- Sarah Lundqvist, Project Manager, Octapharma

Сертификати