Skip to main content

Складови и работни зони

В допълнение към нашите стандартни системи, ние също така осигуряваме съоръжения по напълно индивидуални проекти.

Дексион е ангажиран с непрекъснато усъвършенстване, чрез политика на постоянни инвестиции в обучение и технология, които се усилват с най-добрата техническа поддръжка и управленска експертиза.

Нашият бизнес наръчник е на разположение за разглеждане и ние сме много щастливи да обсъдим всички елементи от него с нашите клиенти и доставчици.

Полуетажни системи
Полуетажни системи
Открийте повече