Skip to main content

Палетни стелажи

Палетните стелажни системи са проектирани според стандартните размери на палетите, за да се осигури оптимална употреба на наличното пространство.

Дори и в най-съвременните складови операции, стандартната стелажна складова система е най-често срещаната форма на палетно складиране.

В някои индустрии, логистичните компании оценяват универсалността на системата с широки пътеки, която може да бъде сглобена като единичен стелаж или с удвоена дълбочина.

Стелаж с широки пътеки
Стелажи с тесни пътеки
Мобилни палетни стелажи
Система Палетна количка
Подвижни стелажи
Палетен поток
Пуш-Бек