Skip to main content
Фиксиращи щифтове

Фиксиращи щифтове

Необходими са фиксиращи щифтове за конектора на всеки край на гредите.