Skip to main content
Мрежа за защита от падащи предмети

Мрежа за защита от падащи предмети

Металната мрежа за защита от падащи предмети осигурява защита за вашата работна ръка в много ситуации.

Мрежата за защита от падащи предмети може да се монтира в задната част на палетната стелажна или рафтова система за предпазване на работниците, когато има потенциален риск от падащи предмети. Системата може да се използва и като ограда за намаляване на риска за работниците от машини, вилкоповдигачи или друго механизирано товаро-разтоварно и автоматизирано оборудване.

Мрежата за защита от падащи предмети е подходяща за използване в складове при стайна температура, както и в хладилни складове и фризери, където отворената мрежа не ограничава свободното преминаване на въздуха.