Skip to main content
Настилка от телена мрежа

Настилка от телена мрежа

Настилка от телена мрежа бързо превръща палетните стелажи в рафтове, подходящи за малогабаритни стоки или палети.