Skip to main content
Подово монтирани колонни защити

Подово монтирани колонни защити

Важна форма на защита на колоните на палетните стелажи.

Фиксирани на пода с помощта на четири анкерни болта и боядисани (стандартно) в жълт цвят RAL 1004, тези предпазители защитават от пода до височина на колоната 400mm срещу повреда от удар от вилкоповдигач и друго складово товаро-разтоварно оборудване.

Когато се използват с Dexion Speedlock P90, най-ниската възможна височина на гредата е 580mm.

ВАЖНО: Всички повредени колонни предпазители трябва да се сменят незабавно.