Skip to main content
Тунелни прегради

Тунелни прегради

Тунелните прегради са компонент (или набор от компоненти), поставени между гредите и складираните стоки над проход за достъп или пожарен изход, позициониран зад палетни стелажи.

Различни компоненти може да се използват като тунелна преграда:

Без защита от падащи предмети:

  • Полупалетни опори – Те осигуряват допълнителна защита за палетите, но не предлагат никаква защита от падащи предмети.
  • Полупалетни опори (заварени) – Те осигуряват допълнителна защита за палетите, но не предлагат никаква защита от падащи предмети.

Със защита от падащи предмети:

  • Платформа от ПДЧ – Обикновено се използват за по-леки продукти в кутии и ПРЕДПАЗВАТ от падащи предмети.
  • Рафтови панели от галванизирана стомана - Осигуряват по-голяма товароносимост спрямо платформата от ПДЧ и ПРЕДПАЗВАТ от падащи предмети.
  • Платформа от метална мрежа - Осигурява допълнителна опора за палетите и ПРЕДПАЗВА от падащи предмети.
  • Дървена платформа - Осигурява допълнителна опора за палетите и ПРЕДПАЗВА от падащи предмети.
  • Решетъчни модули - Осигуряват допълнителна опора за палетите и ПРЕДПАЗВАТ от падащи предмети.

Товароносимостта и окончателното покритие зависят от типа използвана тунелна преграда. Те може също така да се изработят по начин, подходящ за вашето приложение.