Skip to main content

Настилка от телена мрежа

Настилка от телена мрежа бързо превръща палетните стелажи в рафтове, подходящи за малогабаритни стоки или палети.

Зареждане (на панел)

До 1500 кг унифицирано разпределено натоварване (UDL).

Стандартният дизайн

Мрежата е заварена за закрепване на пръти, които се намират върху гредата на палета и разпространяват товара.

Тежък дизайн

Пресованата заключена стоманена решетка със стоманени ъгли от 90 градуса се поставя върху гредите за палети.