Skip to main content

„Поток на кутии” от Дексион е жизнено важна част от веригата за доставки за компоненти на поточните линии и конвейери. Станцията за разтоварване е конструирана от стелаж, снабден с наклонени ролкови писти, използвани за транспорт на компонентите до мястото на сглобяване. Колесните писти също могат да се използват в склада като част от цялостния логистичен процес. Зареждане от едната страна и разтоварване от другата, на принципа FIFO.

Системите „Поток на кутии” на Дексион са изградени като стационарни модули или снабдени със заключващи се колела, даващи възможност за бързи и лесни промени в схемата на склада. Изваждане и зареждане са разделени на различни пътеки и изваждането може да се проведе без прекъсвания.

Стелажите са регулируеми и проектирани от ергономична гледна точка, за да се получи ефективна дейност на работниците.

Съхраняването в системите „Поток на кутии” има голямо икономическо предимство, поради факта, че кутиите се съхраняват с висок коефициент на пакетиране, освобождаване на подово пространство, в сравнение с традиционните методи за складиране, също така се намалява транспортното разстояние и времето за пренос между рафтовете със стока и зоната на разтоварване.

Широчината на пистите може да бъде настроена на стъпки от по 11,5 мм. Колесните писти са снабдени с насочващи релси, за да се улесни товаренето. Разделители насочват стоките в права линия, за да се избегнат повреди. Колесните писти са произведени от поцинковани стоманени профили, а ролерите са направени от висококачествен полиетилен.