Skip to main content

Подвижни стелажи

Идеални за съхранение на големи количества еднотипни стоки: наличното пространство може да бъде използвано до 90% по-ефективно, отколкото със стандартните, конвенционални палетни складови системи.

Подходящ за стоки, които могат да се съхраняват на палети един зад друг или един над друг, но е идеален, когато е необходим по-добър достъп в сравнение с блоковото съхраняване. Палетите се съхраняват по FILO (първият влязъл излиза последен) принципа на основи, монтирани на двете страни на подвижните канали. Това означава, че отделните палети не са директно достъпни, а могат да бъдат изваждани един по един от предната част на стелажа.

Като подвид на блоковото съхраняване, подвижните стелажни системи значително увеличават плътността на съхранение в склада. Следователно, съществуващото пространство може да бъде използвано с до 90% по-добра ефективност от стандартните палетни складови системи.

Подвижните стелажи елиминират нуждата от зареждащи и изваждащи пътеки. Мотокарът позиционира палетите върху подвижните релси, позволявайки редовете да бъдат подреждани един до друг. Подвижните стелажи на Дексион осигуряват сигурен и безопасен еквивалент на блоковото съхраняване за чупливи или нестабилни стоки, които трябва да се съхраняват една върху друга.

Предимства

 • Висока плътност на съхранение - увеличава използваемостта на височината в склада
 • Повече съхранени палети на кубичен метър, в сравнение с която и да е друга складова система
 • Ограничено преместване на стоки - особено подходящ за сезонни стоки
 • Идеални за студени или хладни складови помещения
 • Достъп чрез FILO метода
 • Използвани за еднотипни стоки с различна големина.
 • Подвижни палетни стелажи (Дийпстор)
 • Височина до 14 м.
 • Товароподемност до 1500 кг
 • Височина на отделение до 3000 мм.
 • Широчина на отделение до 1800 мм.
 • Температурен диапазон от -35 до +35°C