Skip to main content

Стелажи с тесни пътеки

Палетните стелажи с тесни пътеки дават възможност за спестяване на пространство при ограничена подова площ: максимален капацитет на склада, бърз достъп до всеки палет и бързо изваждане директно от стелажа.

Най-голямото предимство на палетните стелажи с тесни пътеки е комбинацията от бързо изваждане и оптимално запълване на пространството. Тази компактна конструкция е широко използвана в различни индустрии, където складовото пространство е ограничено. Регулируемите височини и дълбочини на рафтовете и регулируемите височини на подпорните греди осигуряват максимална гъвкавост и спестяващите пространство пътеки могат да се обработват както с мотокар, така и с човек върху повдигач - за по-удобно слагане и изваждане на палети или за бързо изваждане направо от палетата.

Необходими са специално проектирани мотокари или кранове за тесни пътеки, за да може да се маневрира между тесните пътечки между стелажите. Складовото оборудване често е силно автоматизирано и насочвано чрез въже или релса.

Предимства

  • Свободен достъп до отделните палети
  • Най-добрата конфигурация за максимално количество, гъстота и ефективност
  • По-добро оползотворяване на пространството
  • Намалени разходи за допълнителен мотокарист заради усъвършенстваната употреба на пространството
  • По-ниски стойности на запълване на палетите 

Палетните стелажни системи са проектирани според стандартните размери на палетите, за да се осигури оптимална употреба на наличното пространство.

Съществуват три вида греди; Отворени и затворени греди и новите I-образни греди.

Товароспособност – повече от 20 000 кг

Товароспособност на отделение до 5500 кг

Височина на отделение до 3500 мм.

Широчина на отделение до 5000 мм.