Skip to main content

Пуш-Бек стелажът е подходящ за стоки с различни размери, които могат да се съхраняват върху палети на FILO принципа.

Специални канали с колесни транспортьори, накланящи се на приблизително 4 градуса, са интегрирани в една подрамка на стелажните системи П90. Тази система е известна още като динамичен палетен стелаж.

До десет палета могат да бъдат наредени един зад друг в тези канали, а когато се извади палет, останалите се придвижват плавно напред с контролирана скорост. Палетите, които са назад в редицата, не са директно достъпни.

Спийдлок П90 Пуш-Бек стелажът също може да се използва за осигуряване на допълнително пространство за съхранение в други неизползваеми пространства. Ако складът се оптимизира напълно, степента на запълненост може да бъде много по-висока, в сравнение с подвижните стелажи или блоковото съхраняване.

Пуш-Бек конвейерните стелажи са налични в дълбочина до 10 палета и подходящи за височина до 12 м, а най-силните им страни са:

 • Операциите са сведени до минимум
 • Капацитетът за съхранение се увеличава с до 75% (в сравнение с конвенционалните палетни стелажни складове)
 • Бърз и лесен достъп до всички канали
 • Максимално използване на подовото пространство
 • Подходящ за стоки с различна големина и хладилни камери
 • Палетите винаги стоят в предната част на стелажа
 • Достъпни чрез FILO принципа

Стандартни размери:

 • Дълбочина на канала: до 10 палета
 • Височина на канала: до 12 000 мм
 • Максимално използване на подовото пространство
 • Подходящ за стоки с различна големина и хладилни камери
 • Палетите винаги стоят в предната част на стелажа
 • Достъпни чрез FILO принципа