Skip to main content

4 съвета за палетна стелажна система за хладилен склад

Ако имате хладилен склад, за вас са важни не само разходите за построяване на съоръжението, но и за поддържането на постоянно ниска или минусова температура.

Сметките за електричество за този тип склад може да са сериозен разход за всяка организация. Следователно, за вашата дейност е важно да имате възможно най-малкия по площ хладилен склад, който да отговаря на вашите нужди и да максимизира капацитета за съхранение в него.

Оптималното използване на склада е от ключово значени, защото в противен случай харчите пари за поддържането на вашия склад студен и без да използвате пространството по най-добрия начин.

Затова трябва да инвестирате умно в типа палетна стелажна система, за да получите най-доброто от своя хладилен склад.

Опция 1 - МОБИЛНА палетна стелажна система

MOVO - Cold StorageMOVO - МОБИЛНАТА палетна стелажна система за хладилен склад е отлична опция за хладилни складови съоръжения. Тя предлага опция за съхранение с много висока плътност, защото намалява броя на необходимите проходи.

МОБИЛНАТА палетна стелажна система ви позволява да премествате цялата дължина на стелажите и да създавате проходи точно където са ви нужни, за да си осигурите лесен достъп до складираните стоки.

МОБИЛНАТА палетна стелажна система се премества електронно или ръчно, като отваря и затваря проходи, както е необходимо и позволява бърз достъп за вилкоповдигач, който може бързо и безопасно да влезе, за да вземе или постави палети, както е нужно.

Популярна и изключително ефективна опция за хладилни складове, особено когато трябва да се съхранява широка гама от продукти.

Опция 2 - СОВАЛКОВА стелажна система

Shuttle - Cold StorageСовалка - Хладилен склад СОВАЛКОВАТА стелажна система за хладилни складове е друга опция и предлага перфектно полуавтоматизирано решение.

Както при мобилната палетна стелажна система, совалковата стелажна система позволява складиране с висока плътност. Тя е особено подходяща за хладилни складове, в които се съхраняват по-малък диапазон от продукти, но е нужен по-голям складов обем.

Совалковата машина се използва за вземане на палетите от страната за товарене и местенето им в блока. Тази система може да е достъпна от единия край (LIFO) или от двата края (FIFO) според предпочитанията. Маневрирането с вилкоповдигач се намалява до минимум, което съкращава времето за вземане и предаване, прави работата по ефикасна и намалява риска от щети.

Опция 3 - стелажна система с избутване PUSHBACK

Push Back - Cold StoragePush Back - Хладилен склад Ако се нуждаете от достъп до продуктите във вашия хладилен склад на база LIFO (първи влязъл, първи излязъл), тогава стелажната система с избутване PUSHBACK е идеалното решение.

При нея, в стелажната система се вгражда ролкова система или колесна система. При поставяне на нов палет, вече наличните се избутват назад, а когато се махне палет, гравитацията позволява този отзад да се плъзне напред. Товаренето и разтоварването се извършват от една и съща страна на блока, което означава, че не е нужно в системата да влиза вилкоповдигач. Голям набор от палети и ориентация на палети може да се използват в този тип склад.

Стелажната система с избутване PUSHBACK е идеална за хладилни складове, при които се пренасят по-малки партиди продукти, вероятно там където има относително голяма обращаемост и където вилкоповдигачите трябва да имат редовен достъп.

Опция 4 – Стелажна система drive-in / drive-through

Drive-in - Cold StorageDrive-in - Хладилен склад Стелажната система DRIVE-IN и DRIVE-THROUGH за хладилни складове е по-традиционен подход и често се възприема там, където е необходим чест достъп с вилкоповдигачи, като същевременно се предлага решение с относително висока плътност.

С палетната стелажна система DRIVE-IN, вилкоповдигачите влизат през едната страна, за да поставят или вземат предмети. С палетната стелажна система DRIVE-THROUGH, водачите на вилкоповдигачи може да влязат от всяка страна, за да оставят или вземат палети. Товаренето и разтоварването се извършват в конкретна последователност и системата е най-подходяща за работа с партиди продукти.

Тази опция изисква по-малка инвестиция в инсталацията, но може да не отговаря на критериите за постигане на оптимално съхранение. Ако се нуждаете от висока ротация на запасите или ако е необходим достъп до отделни палети, тогава стелажната система DRIVE-IN / DRIVE-THROUGH може да не е най-доброто решение.

При нея има и по-висок риск от повреди от вилкоповдигачите, които влизат в блока за вземане на палети, така че разходите за ремонт и смяна може да е необходимо да се включат във вашия бюджет, както и допълнителното време, използвано за маневриране в блока.

Какво се вижда, има няколко опции за стелажна система за хладилен склад, от които да избирате. Това, което най-добре пасва на вашата работа ще зависи схемата на вашия склад, гамата продукти, които съхранявате и в какви количества ги съхранявате и колко висока или ниска е тяхната обращаемост.

Ако се нуждаете от съвети за това какъв тип палетна стелажна система ще пасва на вашия хладилен склад, моля свържете се с нас. Ще се радваме да помогнем.

Súvisiace správy
Najnovšie správy