Skip to main content

Пет предимства от използването на ABC управление на наличностите

Ефективната организация на склада е от ключово значение за гарантиране, че той работи с оптимален капацитет.

Един от начините за подобряване на складовите процеси и операции е използването на метода ABC за анализ на наличностите, тъй като това е доказана методология за управление на складовите наличности, която ще извлече ползи по отношение на икономии на разходи и ефективност.

Какво е управление на наличностите ABC?

ABC Inventory Management

Управлението на ефективен склад, означава да сведете до минимум времето за придвижване на вашите оператори или на автоматичното оборудване (като конвейери, кранове или роботи). Последващото придвижване на всеки предмет или лице, увеличава необходимото време и влияе върху ефективността на операцията.

Независимо дали вашият склад е ръчен, полуавтоматизиран или напълно автоматизиран, разстоянието и времето за придвижване са от ключово значение.

Средно времето за придвижване на работници или на роботи за взимане на продуктите, съставлява 60 % от работния им ден, така че като съхранявате правилните стоки на правилното място, можете да намалите времето за придвижване до минимум.

ABC Inventory ManagementНай-общо казано, трябва да съхранявате често избирани продукти, на лесно достъпни места, в близост до зоната за изпращане. По-малко популярните продукти могат да се съхраняват на по-малко достъпни места. Начинът да определите кое къде следва да съхранявате, се извършва чрез ABC анализ.

Методът произлиза от правилото 80/20 или Закона на Парето, който гласи, че 80% от резултатите произтичат от 20% от първопричините за дадено събитие.

При складирането, ето как работи ABC анализът на инвентара:

 • "A" се отнася за продукти, които допринасят за около 80% от вашето складово придвижване, но заемат около 20% от наличното пространство
 • "B" е за продукти, които допринасят за 15% придвижване и около 30% от наличното пространство
 • "C" е за продукти само с 5% складово придвижване, но 50% от наличното пространство

ABC Inventory Management

След това трябва да преминете към процес по категоризиране на вашите наличности. За целта можете да изберете един от четирите метода:

 1. Чрез редуване - при тази система наличностите се редуват възможно най-често и следователно тези с най-голямо търсене се категоризират като „А“, като тези с най-малко търсене се редуват като „С.“
 2. Според цена за единица бройка - това е полезен инструмент за фирми с разнообразие от цени при продуктите. Продуктите с висока цена ще бъдат „А“; продуктите с най-ниска цена ще бъдат „C“.
 3. По обща стойност на наличностите - тук се разглежда общата стойност на наличностите, а не единичната стойност. Отново най-високата стойност като цяло е „А“; най-ниската стойност е 'C'.
 4. Чрез съчетаване според полза и стойност - това е най-подробната система за използване и е прилагана в много складове. Продуктите от категория „А“ ще бъдат както най-търсени, така и с най-висока стойност; обратното ще се прилага за тези от категория „С“.

ABC Inventory Management

Като използвате метода ABC, можете да сортирате асортимента си от продукти в категориите A, B или C. Възможно е дори да откриете, че тази система ще ви е полезна и в по-малък мащаб, за различни зони на склада.

След като разполагате с необходимата информация, складът може да бъде подреден, съответно и отделните зони в склада могат да бъдат класифицирани според категориите А, В или С. Продуктите „А“ отиват в лесно достъпна зона, където може да се наложи да изваждате пълни палети; Продуктите „В“ влизат в зона, където избирате по-малки количества; И продуктите „C“ се помещават там, където нямате нужда от чест, лесен и бърз достъп.

С категоризирането на складовите площи и продукти, след това бихте могли да пренаредите склада по съответния начин и съвсем скоро ще видите ползите от гледна точка на ефективност.

Пет предимства от използването на ABC контрол на наличностите

ABC Inventory Management

 1. Чрез реорганизиране и рационализиране на складовия процес, работата ще бъде по-ефективна
 2. Контролът на наличностите ще бъде подобрен - артикулите с по-голямо търсене ще станат лесно достъпни
 3. Намалени разходи, свързани с подобреното управление на наличностите, чрез избягване на неравномерно разпределение на стока (както и намаляване на риска от изчерпване на наличностите).
 4. Скорост на обработка - операторите или автоматизираното оборудване прекарват по-малко време в придвижване
 5. Подобрени варианти за съхранение

Съхранение с помощта на системата за категоризиране на наличностите ABC

<img style="float: right;" src="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/images/news/2021/abc-inventory-management/abc-inventory-management-4.jpg,,11572?epieditmode=False" alt="ABC Inventory Management" />

С добре организиран склад, е много по-лесно да се оборудва правилно всяка зона с палетни стелажи и рафтове, подходящи за продуктите и тяхната оборотна скорост.

След като продуктите във всяка категория бъдат идентифицирани, следващата стъпка е действителното внедряване на системата за ABC за категоризиране на наличностите. Ако се извърши правилно, това ще допринесе значително за оптимизирането на вашето складово решение.

Ние сме водещи дизайнери, производители и доставчици на складови и дистрибуторски решения за съхранение и можем да Ви посъветваме за най-подходящото за вашия склад. За да научите повече, моля, свържете се с нашия екип.

Súvisiace správy
Najnovšie správy