Skip to main content

7 стъпки за намаляване на грешките при взимане на продукт от склада

Един сигурен начин за увеличаване на производителността и крайния резултат от успешната складова операция, е да се намалят грешките, допуснати при избора на продуктите.

Reducing Picking Errors

Всяка грешка при избора до известна степен струва скъпо. Ако са избрани повече артикули, отколкото са били поръчани, то клиентът може да се зарадва на безплатните си екстри, но това оказва влияние върху печалбите и точността на инвентара ви.

По същия начин, ако са избрани твърде малко артикули или са избрани грешни артикули, не само че оставате с недоволни клиенти, но вие трябва да отделите време и за подмяна на поръчката. Може да се наложи да проявите жест на добра воля и отново стойностите за контрол на наличностите ви, ще претърпят корекция.

Разбира се, всички системи, които включват човешка намеса, могат да бъдат обект на човешка грешка. Дори с най -доброто желание на света, е практически невъзможно да бъдеш 100 % точен през 100 % от времето.

Въпреки това, като намалите нивото на човешка грешка, със сигурност ще видите ползите от гледна точка на рентабилността и подобреното обслужване на клиентите.

И така, как можете да намалите нивото на грешки при складирането?

Reducing Picking ErrorsПърва стъпка: измерете

Измерете и отчетете всички допуснати грешки и запишете къде се появяват. Можете да направите графика на броя на грешките, на процента на грешките и да направите препратка къде и кога във вашия склад се случват и на какъв етап.

Въоръжени с тази информация, може да успеете да идентифицирате образец и да предприемете коригиращи действия. Например, някои членове на вашия екип може постоянно да правят грешки и да се нуждаят от допълнително обучение.

Като събирате и анализирате данните за грешки при взимане на продукт - и като правите това последователно, а не ad hoc или случайно - ще направите отлична първа стъпка за намаляване на броя на грешките при складиране.

Стъпка втора: създайте ангажираност

Reducing Picking Errors

Измерването на грешки при избора и къде и как те се случват, е в интерес на всички и е важно да предадете това на служителите си, така че да имате тяхната подкрепа.

Подчертайте, че като екип, вие работите заедно за намаляване на грешките. Кажете им, че се опитвате да определите конкретната причина и ще предложите допълнително обучение на хората, които се нуждаят от него, вместо да въвеждате обща програма за повишаване на квалификацията.

Създайте атмосфера на доверие, така че вашият екип да се чувства уверен да признае, че е направил грешка, така че тя да може бързо да бъде коригирана, вместо да прикрива грешките си.

Вслушайте се и в обратната връзка от вашите служители. Те може да са идентифицирали областите в процеса, в които е по-вероятно да се допуснат грешки, и да имат предложения за подобрения, които биха могли да помогнат за намаляване на нивото на грешки.

Reducing Picking Errors

Стъпка трета: създайте добра работна среда

Средата, в която работим, има определящо въздействие върху настроението ни, а от друга страна - върху това колко добре работим. Какво можете да направите със средата в склада си, за да я подобрите за вашия персонал?

Ако вашият персонал разполага с удобна тоалетна, ако складът е чист, ако осветлението е ярко, но не твърде силно, може би, ако имате настилка върху бетонния под - всички тези малки промени ще се отразят на средата, което ще ви помогне да допринесете персоналът ви да се чувства по-мотивиран. А мотивираните хора правят по-малко грешки.

Четвърта стъпка: Потопете се дълбоко във вашите системи

Reducing Picking Errors

Колко време мина, откакто критично и обективно гледахте на процесите във вашия склад?

Като се потопите задълбочено в начина, по който протичат вашите процеси, може да идентифицирате области, които могат да бъдат подобрени, което би могло да донесе допълнителни ползи, а не само да намали грешките при избора.

Това, че нещо винаги е било правено по определен начин, не означава, че не трябва да се поставя под въпрос и процесът да се изследва.

Преминавайте през всички етапи, прекарвайте време в склада, вижте как точно работи всеки етап и - което е важно - говорете с екипа си, докато го правите. Отново те могат да имат добри идеи, които биха могли да бъдат приложени.

Reducing Picking Errors

Пета стъпка: Въведете система за проверка

Добър метод за намаляване на грешките е да се въведе система за проверка, така че всички взети продукти, преминават през повторен процес на проверка. Добавянето на този допълнителен етап обаче, може да забави работата ви и да се окаже контрапродуктивно; това, което бихте спечелили при намаляване на грешките при взимане на продуктите, може да доведе до загуби, които да добавите в този допълнителен етап.

Алтернатива могат да бъдат проверките на място. Биха благоприятствали по два начина. Първо, ще открият поне няколко грешки. Второ, ако екипът ви е наясно, че се извършват проверки на място, всички те трябва да бъдат по-бдителни.

Стъпка шеста: Разберете кога и къде възникват грешки

Не всички грешки ще бъдат допуснати в процеса на взимане на продуктите. Вникнете внимателно и в началото на процеса по приемане на поръчката, така както и в момента на изпращане. Възможно е част от грешките да не бъдат по време на етапа на взимане на продукта, затова проучете всеки един етап, от влизането на стоките до извеждането им.

Стъпка седма: разполагайте с подходящо оборудване

Reducing Picking Errors

Досега говорихме за грешки, които могат да бъдат приписани на хората и на процесите. Но какво ще кажете за оборудването, което използвате в склада си? Ако не използвате най -доброто оборудване за вашата работа - като складови помещения и стелажи за палети - и ако не оптимизирате използването на вашето пространство в склада, е по-вероятно да се прокраднат грешки.

Автоматизацията например ще помогне да се намали нивото на грешки при избора, тъй като автоматизацията премахва човешкия фактор от процеса.

В обобщение, това са седем относително прости за предприемане стъпки, с цел да се намали нивото на грешки при взимане на продукт по време на складовата ви операция, които стъпки със сигурност ще подобрят нивата на ефективност и рентабилност на вашия бизнес.

Ако искате да говорите с екипа ни, отговарящ за складовите решения - по-специално, ако искате да въведете автоматизация - моля, свържете се с нас.

Súvisiace správy
Najnovšie správy